Predpisi in Akti

Podpisani član sprejema načine in norme obnašanja med vadbenim in tekmovalnim procesom:

 • - red in disciplino znotraj in izven vadbenih prostorov,
  - na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo,
  - če se igralec ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej),
  - igralci morajo biti za treninge in tekme primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena,
  - igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo, za trening. Enako velja po koncu treninga,
  - igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo,
  - igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari,
  - spoštljivo obnašanje do trenerja, ki vodi trening in starejših članov,
  - spoštljivo obnašanje do vseh ostalih, ki trenirajo in tekmujejo,
  - upoštevanje navodil, korektur in strokovnih posredovanj trenerja, ki vodi trening in sodnikov na samih tekmah,
  - v primeru nesporazumov znotraj vadbenega prostora upoštevanje arbitriranja (razsoje) trenerja,
  - v primeru motečega obnašanja vadečega, ki zelo moti vadbeni proces ali ostale vadeče, se lahko le-tega napoti (odstrani) iz prostora za vadbo;
  - moteče obnašanje je: kričanje, govorjenje, prepiranje, nespoštovanje odločitev trenerja, agresivnost, naperjena proti ostalim vadečim ali trenerju (poskus    fizičnega obračunavanja), žaljivo komentiranje ali žaljenje ostalih vadečih ali trenerja,
  - spore s trenerjem se rešuje odprto, verbalno, spoštljivo in argumentirano, in to na mestu in času, ki je primeren (ne med vadbo);
  - trener poskrbi, da je vadba primerna, varna v skladu s stroko,
  - primerno obnašanje izven kluba (izogibanje prepiru in pretepu,
  - enakopravnost obeh spolov.