V dvorani Brinje igralni dan najmlajših nogometašev

Da bi dosegli koristi za svoje zdravje in razvoj, bi se morali otroci in mladostniki po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije gibati vsaj 60 minut na dan, vse dni v tednu.

Mlajši otroci se gibajo zelo spontano in gibalna aktivnost je tudi eden najpomembnejših načinov, s pomočjo katerega spoznavajo svet okoli sebe. Za večino mlajših otrok je gibanje zabavno in ga imajo radi ravno zaradi tega, ker v njem uživajo ali pa ker uživajo v socialnem okolju, v katerem se gibajo. Za mlajše otroke je igra zelo pomemben vir gibalne aktivnosti. Če bo otrok prosti čas preživljal v okolju, ki je naklonjeno gibanju oz. ga spodbuja, se bo igral-gibal povsem spontano.

Pri NK Brinje Grosuplje poizkušamo z različnimi igrami in nalogami na treningih v skupinah od 5 do 9 let zagotoviti otrokom raznovrstno vadbo s pridihom nogometa. Poudarek dajemo igri, zabavi in veselju otrok do gibanja. Naj jim šport priraste k srcu, da ostanejo gibalno aktivni vse življenje.