Intervju: Predsednik NK Brinje-Grosuplje dr. Denis Čaleta

NK Brinje-Grosuplje se vse od ustanovitve leta 2003 konstantno razvija in raste na vseh področjih. Z ekipo sodelavcev iz upravnega odbora kluba se vam julija 2017 izteče štiriletni mandat za katerega lahko rečemo, da je bil zelo uspešen. Uspelo vam je izpeljati nekaj pomembnih projektov na infrastrukturnem, športnem in organizacijskem področju.


Ali ste zadovoljni z opravljenim delom in v kakšni meri ste izpeljali zastavljene cilje, ki ste si jih zastavili ob prevzemu funkcije ?
Vsekakor smo vsi, ki vlagamo energijo v razvoj tega kluba lahko več kot zadovoljni. Cilji, ki so bili zastavljeni so v nekaterih pogledih celo preseženi. Zaradi tega smo lahko ponosni na opravljeno delo. Ob tej priložnosti se je potrebno zahvaliti vsem posameznikom in organizacijam, ki so v ta mozaik uspešne zgodbe prispevali svoj delček neprecenljive pomoči in energije. Seveda se želim posebej zahvaliti svojim najožjim sodelavcem v upravnem odboru in trenerski stroki, da so verjeli in še vedno verjamejo v to smelo in uspešno zgodbo. Seveda pa se je potrebno zavedati, da tako hiter razvoj in porast števila članov kluba prinaša določene nevarnosti na področju učinkovitosti obvladovanja procesov tako poslovnih kakor tudi športnih. Temu namenjamo izredno veliko energije.


Za uspešno delovanje kluba je zelo pomembno tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. Kako ocenjujete dosedanje sodelovanje in kaj pričakujete v prihodnje ?
Brez podpore lokalne skupnosti, predvsem Občine Grosuplje seveda ne more biti uspešne športne zgodbe. Sodelovanje je na izredno visokem nivoju in upam, da bo tako tudi ostalo. Seveda je potrebno tukaj izpostaviti dobro sodelovanje tudi z ostalimi organizacijami lokalnega okolja od Zveze športnih organizacij Grosuplje, Krajevne skupnosti Grosuplje, osnovnih šol, ki imajo svoj domicil v Občini Grosuplje, kakor tudi različnih sorodnih združenj kot so strelsko društvo, gasilska društva ter Doma za starejše občane Grosuplje. Ravno to zadnje predstavlja vzorčen primer dobrega vzajemnega sodelovanja. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi različnih sponzorjev in donatorjev iz lokalnega okolja, ki so prepoznali naše dobro delo z mladimi in so nam pripravljeni priskočiti na pomoč.
Dokazali smo, da je nogomet doma v Občini Grosuplje in da smo s svojim delom in rezultati prepoznavni v celotni Republiki Sloveniji kakor tudi v mednarodnem okolju. Upamo, da smo v ponos lokalnemu okolju in  da ga s svojim odličnim delom promoviramo kot pomemben regijski center tudi na področju razvoja nogometa.


Za razvoj kluba je bila zelo pomembna pridobitev velikega igrišča z umetno travo in ustrezno razsvetljavo. Kaj bo potrebno še uresničiti na področju infrastrukture, da bi klub lahko uspešno deloval tudi v prihodnje ?
Brez ustrezne športne in nastanitvene infrastrukture na žalost danes ni več mogoče zagotoviti uspešnega in kvalitetnega razvoja športa. Ko govorimo o nogometu je to še toliko bolj pomembno. V tem mandatnem obdobju smo s pomočjo Občine Grosuplje in ostalih deležnikov kot so Fundacija za šport, Zveza športnih organizacij Grosuplje, Nogometna zveze Slovenije in ostalih  pridobili veliko igrišče z umetno travno površino. To je bilo za razvoj nogometa in pogoje trenažnega procesa izrednega pomena. Ob tem se gre zahvaliti predvsem Občini Grosuplje za izvedbo smelega načrta. Seveda pa je v bližnji prihodnosti potrebno izvesti nekaj ključnih infrastrukturnih ukrepov. Najbolj kritični so vsekakor nastanitveni pogoji v katerih deluje nogometni klub. Objekt praktično razpada in ga bo kljub velikemu naporu in vložkom v objekt, nemogoče ohranjati pri življenju. Poleg tega, da osnovni nastanitveni pogoji že dolgo niso več ustrezni za naše otroke. Ne dosegamo tudi več  ustreznih standardov, ki jih postavlja Nogometna zveza Slovenije za organizacijo prvenstvenih tekem na nivoju, kjer trenutno igramo. To je tisti projekt, ki bo v naslednjih dveh letih zahteval vse sile in znanje tako vodstva Občine Grosuplje kakor tudi nas v Nogometnem klubu Brinje Grosuplje. Vsekakor želimo k temu projektu dodati naš del truda in sredstev. Nikakor ne želimo vse breme naprtiti Občini Grosuplje. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli zagotoviti te smele načrte in bodočim rodovom športnikov zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj.  Seveda pa nujno potrebujemo še nekaj vadbenih površin in sicer moramo nujno zagotoviti zamenjavo umetne travne površine na malem igrišču, ki ga souporabljamo z OŠ Brinje. Potrebujemo pa tudi pomožno površino, ki si jo želimo urediti ob igrišču z umetno travo. Že sedaj pred vrati kluba čaka skoraj 70 nadebudnih kratkohlačnikov, ki jih ne moremo sprejeti zaradi pomanjkanja vadbenih površin.
Na koncu pa se je potrebno jasno zavedati, da g. Aleksander Čeferin opravlja najvišjo funkcijo v evropskem nogometu. To pa pred nas postavlja pomembno zavezo ureditve ustreznih nogometnih pogojev v Grosuplju. Oči vseh bodo sedaj še pogosteje uprte v Grosuplje, kot mesto iz katerega prihaja predsednik UEFE.

Na športnem področju so bili v minulih dveh sezonah doseženi lepi uspehi. Članska ekipa se je uvrstila v 3. SNL center, mladinci in kadeti so se uvrstili v 2.SML/SKL zahod, starejši dečki pa v 1. državno ligo starejših dečkov zahod. Če se najprej dotaknemo mladinskega pogona, v klubu trenira skoraj 500 mladih nogometašev in nogometašic. Kakšne so smernice razvoja mladinskega tekmovalnega pogona in kakšne v nogometni šoli ?
Da. Na športnem področju smo dosegli zelo odmevne uspehe, ki pa nas obvezujejo, da s tem tempom nadaljujemo. Osnovni cilj je, da postanemo eno od najbolj prepoznavnih nogometnih šol v državi. Vsekakor pa postajamo pomemben regijski center kamor prihajajo nadarjeni nogometaši nadaljevati razvoj svojega nogometnega znanja. Seveda je osnovni cilj, ki ga imamo začrtanega do konca naslednje sezone, da se pri kadetih in mladincih uvrstimo v 1. Slovensko ligo.  To bo pomenilo, da bomo v vseh mladinskih selekcijah uvrščeni v najvišje možne lige, kar nam bo omogočilo še kvalitetnejše pogoje za razvoj naših nadarjenih nogometašev. Seveda je tekmovalni vidik razvoja samo en vidik na katerega polagamo pozornost. Drugi je vsekakor zagotavljanje nogometa v čim širšem obsegu. Predvsem v naši nogometni šoli, kjer skozi različne projekte in procese treninga, nogomet približujemo čim širšemu krogu dečkov in deklic. Do U13 ima v našem klubu vsak otrok možnost enakih pogojev treninga in ukvarjanja z nogometom. Kasneje se zaradi oženja piramide počasi začne s selekcioniranjem. To pa ne pomeni, da bomo nogometašem, ki nimajo v nogometu samo ozke želje po tekmovalnosti in profesionalnim ambicijam, zaprli vrata. Smo v dogovoru s partnerskimi sredinami, kar bi v mešanih ekipah tem fantom omogočilo ukvarjanje z nogometom čim dalj časa. Zavedamo se, da je ukvarjanje s športom najbolj zdrav način razvoja otroka v zdravo in odgovorno osebo.  Da smo družbeno odgovorni pa dokazuje tudi naš trud, ki ga vlagamo v izvajanje izbirnih nogometnih vsebin v več kot 10 osnovnih šolah v regiji. Prisotni smo vse od Lavrice do vseh OŠ v Občini Grosuplje. V našem pogonu imamo več kot 200 otrok, ki uživajo in nabirajo prva nogometna znanja v teh delavnicah. Na koncu naj poudarim, da želimo biti prepoznavni tudi po ženskem nogometu zato bomo v prihodnje tem selekcijam posvetili določen napor.
Za konec želim poudariti, da želimo naše nogometaše in nogometašice vzgajati in razvijati v odgovorne posameznike, ki bodo čez šport dosegli svoje cilje. Posebno pozornost namenjamo tudi zdravi vadbi in prehrani, ki je nujna za pričakovan razvoj nogometašev.

Za članske ekipe velja, da so ogledala klubov. Kako naj bi izgledala članska ekipa v prihodnjih sezonah ?
Članska ekipa predstavlja naš vrh piramide. Izredno sem hvaležen fantom za požrtvovalno delo in seveda željo po čim boljšem predstavljanju našega kluba v zahtevnem okolju 3. SNL. Na žalost v klubu v tem trenutku nimamo na voljo dovolj finančnih sredstev za realizacijo vseh naših želja vezanih na razvoj članske ekipe. Seveda želimo v prihodnosti predvsem temeljiti na razvoju mladih nogometašev, ki jih bomo razvijali skozi našo člansko ekipo.  Upam pa, da bo vedno glavno jedro članske ekipe prihajalo iz domačega nogometnega pogona. Če bomo dobili ustrezno podporo Občine Grosuplje, da uredimo določene infrastrukturne pomanjkljivosti, lahko v prihodnosti gledamo tudi proti uvrstitvi v 2. SNL.


Kako ocenjujete delo strokovne ekipe trenerjev ?
Rezultati kažejo, da je strokovno delo v klubu na ustreznem nivoju in zato sem ponosen na vse trenerje in trenerke, ki so pripomogli k tej uspešni zgodbi. V klubu se trudimo zagotavljati ustrezne vire za uspešno delo trenerjev. Osebno mislim, da smo tukaj uspešni. Seveda je ključ tudi v tem, da smo izbrali ustrezno ekipo trenerjev, ki s svojim osebnim vzorom in energijo premikajo meje zelo visoko. Osnovni cilj od prevzema mandata je korektnost v odnosih s trenerji. Upam, da bomo s takim odličnim sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje. Seveda je zaradi dinamike razvoja in obsega  dela nekaj trenerjev ocenilo, da je to prevelika obremenitev za njih, zato smo se jim zahvalili za njihovo dosedanje delo. Prišli so novi, vendar je to realno življenje, ki smo mu dnevno priča v vseh organizacijah. Vsakemu posebej pa sem hvaležen za ves trud, ki ga je v času svojega delovanja pustil v našem klubu.

Ker klub vseskozi raste njegovo vodenje pomeni tudi velik organizacijski zalogaj. Kaj bo potrebno v prihodnje izboljšati v organiziranju delovanja kluba ?
Kot sem že omenil nas razvoj in razmah kluba vseskozi prehiteva. Obvladovanju vseh teh dejavnikov bo potrebno v prihodnje posvetiti zelo veliko pozornosti. Vsekakor bo potrebno narediti nekaj pomembnih korakov v smeri okrepitve operativno-administrativnega in logističnega dela kluba. Vsekakor pa je celotno vodenje kluba v UO popolnoma volontersko in od vseh udeleženih zahteva ogromno odrekanja in energije. Verjamem, da bomo uspeli najti tiste rešitve, ki bodo omogočile uspešen razvoj nogometa v Grosuplju.

Kot smo omenili že na začetku, je do konca vašega mandata vodenja kluba še dobre pol sezone. Za klub bo zelo pomembno, da se nadaljuje neka kontinuiteta dosedanjega razvoja. Ali imate namen kandidirati za še en mandat, oziroma kakšno je razmišljanje glede novega vodstva ?
V tem trenutku je to vprašanje za milijon dolarjev. V vsakem primeru je naša dolžnost, da zagotovimo nemoten razvoj in vodenje kluba tudi v prihodnjem obdobju. Dokončna odločitev, ki jo bomo sprejeli skupaj s kolegico in kolegi v upravnem odboru, bo znana do novega leta. V vsakem primeru bo zelo veliko odvisno od posluha strateškega vodstva Občine Grosuplje za nadaljevanje začrtanega razvoja. V vsakem primeru si želim, da se novi UO razširi s predstavniki, ki bodo prihajali iz nižjih selekcij. S tem bomo zagotovili kontinuirano vodenje in sodelovanje vseh deležnikov v razvoju kluba. Seveda pa klub nikoli ni bil vezan na odločitve posameznikov. Klub smo vsi mi, vsak član posebej nosi določen del odgovornosti za naš skupen uspeh in nadaljnji razvoj. Tudi v prihodnje si želim čim močnejšo energijo pri skupnem vodenju naše uspešne nogometne zgodbe. Seveda pa ob pogledu nazaj še enkrat hvala vsem, ki ste nas spremljali in naš še vedno spremljate na tej uspešni poti. Ni ga lepšega kot gledati iskre v očeh naših otrok, ko tečejo za nogometno žogo.

Hvala in uspešno delo še naprej.(gr)